December månad

Månadsbilden i min kalender Ro för själen av Kerstin Svensson har en text av Dietrich Bonhoeffer som var en tysk luthersk präst.

Gud ger oss inte allt vi önskar men han håller sina löften.

Detta har vi nog alla blivit varse. Vi får inte allt vi önskar och tur är väl det kanske. Hur skulle livet vara då?

Gud har däremot gett oss många löften. Jag går inte in mer på det här utan skickar med en länk där du kan läsa mer om Guds löften. Länken är från Bibelinfo. https://www.bibleinfo.com/sv/topics/l%C3%B6ften-i-bibeln