Optimism är att tro att det finns en lösning

Dagens ord från Tankar om Livet 2.

Optimism är inte att göra sig blind för problem, utan att alltid tro att det finns en lösning. Jag vill vara optimist.

På Wikipedia https://sv.wikipedia.org/wiki/Optimism hittar jag följande förklaring till optimism: Optimism är en syn på livet, där man bevarar en syn på världen som positiv. Visst är det bra?! Jag läser vidare att optimism har bevisats korrelera med bättre immunsystem hos friska personer som har blivit föremål för stress. Jag väljer att vara optimist.