Positiv attityd till andra

I min kalender Tankar om Livet 2 finns idag detta budskap:

Människor kan känna vad du tycker om dem. Om du vill att de ska förändra sin attityd gentemot dig, förändra då alla negativa attityder du har gentemot dem.

Så kan det vara. Känns det som att någon speciell person tycker illa om dig eller har något emot dig? Rannsaka då dig själv vad du tänker om just denna person. Nyckeln kanske finns där. Börja be för personen och önska personen allt gott. Troligen kommer det då att hända saker och du kommer att få en annan känsla för just denna person. Du kommer säkerligen också att märka att denna persons attityd gentemot dig förändras. Testa och se om det fungerar! Jag tror det gör det.