Gör så gott du kan

John Wesleys mor måste ha varit en klok kvinna. Hon sa följande:

Gör så gott du kan. Utnyttja alla anledningar du finner. Gör det på alla sätt du kommer på, överallt där du är, mot alla du möter, så länge du någonsin kan.

Det kan tolkas på två sätt. Antingen att man ska göra så gott man kan (att man ska göra sitt bästa) eller att man ska göra så gott man kan (så många goda gärningar man kan). Jag tycker det blir en sådan underbar fortsättning på levnadsrådet om man tolkar det på det senare sättet. Utnyttja alla anledningar du finner att göra goda gärningar. Gör goda gärningar på alla sätt du kommer på, överallt där du är, mot alla du möter, så länge du någonsin kan.

Detta härliga levnadsråd vill jag ge till alla i vår värld.