Förakta varken dig själv eller andra

I min kalender Herregud & co läser jag idag följande budskap:

Förakta inte någon människa! Inte ens dig själv!

Jag googlade på ordet förakt och fick bl a fram följande synonymer: avsky, förnedring, hat, hån, ogillande, ringaktning, vämjelse.

Visst är det så att man inte ska förakta någon människa! Vem har rätt att förakta någon annan? Även om man känner att man kanske inte gillar eller håller med en viss person särskilt mycket får man akta sig för att förakta någon. Det leder inte till något gott. Måhända att den personen tycker och tänker helt annorlunda än vad jag gör men det beror ju på någonting.

Lika lite som vi ska förakta andra människor lika lite ska vi förakta oss själva. Jag tror tyvärr det finns många människor idag som föraktar sig själva. De ser ner på sig själva och tycker inte att de duger till så mycket. De intalar sig själva att de inte är värda något etc. Detta beror ju också på något. Vi har olika erfarenheter med oss i bagaget.

Det bästa vi kan göra är att försöka lyfta upp våra medmänniskor. Jag önskar att ingen människa skulle känna så att hon/han börjar se ner på sig själv eller känner att hon/han inget är värd. Om vi hjälps åt att uppmuntra och lyfta upp andra människor kan vi skapa något positivt som ger ringar på vattnet. Varje människa är så viktig och värdefull.