Hur vet jag att jag är älskad?

När min vän Carina från Öckerö var här för några veckor sen fick jag en ask med titeln På den åttonde dagen skapade Gud kaffet och Han såg att det var gott. Den innehåller kort med tänkvärda texter för alla kaffestunder. Nu har jag tittat igenom alla och de har mycket att säga. Det var en del nytt och en del budskap jag kände igen. Jag presenterar ett kort idag. Texten lyder:

Låt oss inte älska med tomma ord utan med handling och sanning. 1 Johannes 3:18

Jag gillar den versen. Vad är kärlek och hur vet man att man är älskad? Om jag säger att jag älskar dig men inte visar det med mina ord och handlingar är det svårt för dig att tro och känna att jag verkligen älskar dig. Om jag däremot visar dig omtanke och ger av mig själv och min tid till dig, talar vänliga ord och uppmuntrar dig, då behöver jag knappast säga att jag älskar dig för du kommer att känna det.

Frågan är då vilket som är viktigast, att visa kärlek eller att säga att man älskar någon. Naturligtvis är det bäst om man gör båda delarna men om jag för egen del bara fick välja ett av dem så blev det att någon visar det i ord och handling än att bara säga det. Tomma ord uppskattar jag inte.

Jag tänker på ett bibelord om tro och gärningar. Det finns i Jakobs brev 2:14-18.

Mina bröder, vad hjälper det om någon säger sig ha tro men saknar gärningar? Den tron kan väl inte frälsa honom? Om en broder eller syster saknar kläder och mat för dagen och någon av er säger till dem: ”Gå i frid, klä er varmt och ät er mätta”, men inte ger dem vad kroppen behöver, vad hjälper det? Så är också tron i sig själv död när den är utan gärningar. Nu kanske någon säger: ”Du har tro.” – Ja, men jag har också gärningar. Visa mig din tro utan gärningar, så ska jag visa dig min tro genom mina gärningar.

Jag tycker att samma sak gäller kärleken. Vad hjälper det om någon säger att den älskar mig men inte visar det med sina gärningar. Kärleken i sig själv är död när den är utan gärningar. Det är svårt att visa sin kärlek utan gärningar men desto lättare att med gärningar visa sin kärlek.

Jakobs brev 2:26 säger att tron utan gärningar är död. Jag säger samma sak om kärleken: Kärlek utan gärningar är död.

Var rädd om dem du älskar! Visa din kärlek med ord, handling, uppskattning, uppmuntran och omtanke. Kärleken blir bara större när vi slösar med den. Som man sår får man skörda. Låt oss så mycket kärlek!