Gud, låt Din hand vara över mig!

Att lägga situationer och saker i Guds hand är det bästa jag kan göra. När jag har gjort vad jag kan får Gud ta över och göra resten och då blir det bra. Det finns flera bibelord som tar upp detta.

Anförtro dina verk åt Herren, så har dina planer framgång. Ordspråksboken 16:3

Jabes ropade till Israels Gud och sade: ”O att du ville välsigna mig och utvidga mitt område och låta din hand vara med mig! O att du ville göra så att jag slipper olycka och smärta!” Och Gud lät det bli så som han bad. Första Krönikeboken 4:10

Om Herrens hand är över oss kan vad som helst hända. Då kan övernaturliga saker ske. Jag ber som Jabes:Gud, låt Din hand vara med mig!

Anförtro din väg åt Herren och lita på honom. Han ska göra det. Han ska låta din rättfärdighet gå fram som ljuset, din rätt som middagssolen. Psaltaren 37:5-6

Jag vill citera ovanstående verser från en annan översättning, The Message, som är skriven på ett vardagligt språk:

Öppna dig för GUD: dölj ingenting. Han gör det som måste göras: när han är färdig strålar din rättvisa sak som gryningsljuset, skiner den som solen högst upp på himlen.

När vi ber en bön tror jag det är klokt att lägga situationen i Guds händer. Då kan vi vara trygga vad som än sker. Då vet vi att Herrens hand är med och då kan ALLT hända. När Herrens hand är över oss agerar vi inte i naturlig kraft, då är det Gud som verkar i oss och det är då man kan få känna den där magiska känslan av övernaturlig kraft, glädje och frid …på samma gång till och med. Det är grejer det och det övergår allt förstånd.

Gud, jag vill alltid leva i Din närhet! Tack att Din hand alltid är över mig!