Alla människor är viktiga

Dagens budskap i min kalender Tankar om Livet är bra. Det lyder som följer:

Alla människor är viktiga. Det spelar ingen roll om du spelar fiol, flöjt, cello eller trummor; oavsett vilket är du en del av orkestern.

Detta behöver vi pränta in i allas våra hjärnor. Vi ska inte jämföra oss med varandra utan bara inse att vi alla är lika viktiga och vi alla behövs. När var och en gör det den ska blir det en väl fungerande livsorkester.

Ett kort men viktigt budskap.