Den ödmjuke lyssnar till råd

Dagens ord i min kalender Tankar om Livet lyder som följer:

Den ödmjuke har alla andras råd och vishet att ta hjälp av. Den stolte har bara sina egna.

Så är det! Den som är vis lyssnar till råd. Jag delar gärna vardagsproblem med människor jag träffar för jag har erfarit att det ofta finns någon som har varit med om liknande problem som jag har och kan ge tips och råd. För mig är det jätteviktigt att fråga andra för att få goda råd.

Ödmjukhet är underbart

Dagens budskap i kalendern Tankar om Livet lyder som följer:

Gud uppskattar när du är ödmjuk. Dina vänner och medarbetare känner säkert likadant.

På Wikipedia beskrivs ödmjukhet på följande sätt: En ödmjuk person har en balanserad självuppfattning och är medveten om sina begränsningar.

Visst är det lättare och trevligare att samarbeta med en kollega som är ödmjuk och har en balanserad självuppfattning, Att samarbeta eller umgås med besserwissrar är inget bra. Om bara en ska bestämma sker inte den bästa utvecklingen.

Följande text är hämtad från https://etiker.wordpress.com/dyg. Jag tycker texten beskriver ödmjukhet så bra. Ödmjukhet innebär avsaknad av arrogans, snobbighet, själviskhet, stolthet, skrytsamhet och självbelåtenhet. Ödmjukhet har intet med svaghet eller underkastelse att göra, utan är snarare ett resultat av inre styrka, sann tillfredsställelse och självbehärskning. Ödmjukhet är att vara medveten om sina tillkortakommanden och att man har långt kvar att vandra på det andliga uppvaknandets stig.

Så är det! Har man inre styrka och känner sann tillfredsställelse har man inget behov av att vara skrytsam eller att blåsa upp sig. Det är aldrig för sent att bli en ödmjuk människa. Vi får arbeta med oss själva, våra tankar och våra känslor kontinuerligt.

Vishet och ödmjukhet

I kalendern Tankar om Livet finner vi idag följande budskap:

Vi lär oss mer av misslyckanden än av framgång. Misslyckandet lär oss vishet och ödmjukhet – två skatter väl värda att söka efter.

Vad är vishet? Vishet är att göra allt på bästa sätt. Vishet är en av de bästa gåvor man kan ha, tycker jag. Misslyckanden lär oss vishet står det i dagens tänkvärda ord. Ja, då kanske det inte är så dumt om vi misslyckas ibland. Vi lär oss något och våra misslyckanden gör oss ödmjuka. Vishet och ödmjukhet – två skatter i livet.