Gud är gränslös så underskatta inte vad han kan göra i ditt liv

I min almanacka, gjord av Kerstin Svensson, vände jag just nu på bladet till juni månad (en dag för sent) och jublade högt när jag läste månadens text. Gud är gränslös så underskatta inte vad han kan göra i ditt liv. Jag blir glad och förhoppningsfull när jag tänker på detta. Jag vet det naturligtvis sen tidigare men behöver påminna mig om det hela tiden. Jag vet att bönen är den starkaste kraften på jorden. Jag borde be ännu mer för att få uppleva ännu fler mirakler i mitt och andra människors liv.

Jag vill påminna både dig och mig om att Gud kan göra det omöjliga. Det sista som överger oss är hoppet. Har du problem och bekymmer av olika slag. Gör vad du kan för att lösa det själv och med hjälp av andra men ”kasta dig” också på Gud för att be och tacka för svar på dina böner. Det händer något med mig själv när jag ber. Jag kommer i en bättre och mer positiv sinnesstämning. Jag är helt övertygad om att Gud fyller på glädje i mitt inre när jag närmar mig honom. Jak.4:8 Närma er Gud, så skall han närma sig er. https://www.bible.com/sv/bible/160/JAS.4.8.SFB98

Jag tänker ofta på att Den Helige Ande är ”underbar i råd” som det står i Jesaja 9:6. https://sv.bibelsite.com/isaiah/9-6.htm
Ty ett barn varder oss fött, en son bliver oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila; och hans namn skall vara: Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste. När jag själv har problem brukar jag be Den Helige Ande om råd. Jag tror han svarar och hjälper mig genom att ge mig tankar som kan vara lösningar på mitt problem. Han vet bättre än jag.

I en nyare översättning (Svenska Folkbibeln 98) står det följande i Jesaja 9:6: Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är: Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste. https://www.bible.com/sv/bible/160/ISA.9.6.SFB98 Lägg märke till att det här står Under och Rådgivare istället för Underbar i råd. Det gör det ännu större tycker jag. Hans namn är Under. Då vill jag förvänta mig under när jag överlämnar det jag bett om till Den Helige Ande.

Jag satte mig precis vid pianot och sjöng den gamla sången ”Det sker igen” som sjöngs mycket när jag var barn. Tyvärr vet jag inte om jag kan lägga upp videor här men jag gör det senare om det är möjligt. Texten lyder så här: Det sker igen om blott vi beder. Ja, om vi beder, det sker igen. Som svar på bön har Gud gjort under. Ja, stora under ska ske igen. Jag vill ta denna text till mig och ha en glad förväntan att detta är möjligt just idag, här och nu.

Jag önskar Dig allt gott och hoppas att du ska få svar på dina böner, men bara de böner som leder till något bra för dig. Gud ser helheten och framtiden. Guds rika välsignelse önskar jag dig!