Att se Guds hand i allt

Månadsbilden för maj i min kalender av Kerstin Svensson har följande tänkvärda ord:

Den som lämnar allt i Guds hand kommer att se Guds hand i allt.

Mitt motto är att göra det bästa jag kan och sen får Gud göra resten. Det känns skönt att få överlämna det jag inte klarar själv. Gud gör det bättre än jag. Att se Guds hand i allt är lätt denna tid då naturen slår ut i full skrud. Jag fascineras just nu av mina penséer. Vilka mästerverk! Varje blomma är ett mästerverk i sig. För mig känns det självklart att det finns en skapare bakom allt. Jag tror inte att allt har blivit till av en slump.

Det kan ibland vara svårt att se Guds hand i allt. Den som är sjuk och t ex har ständig värk har det inte lätt. Då tror jag man frågar sig var Gud finns mitt i allt lidande. Ja, var finns Gud då? Jag har inga svar. Det står i Guds ord att vi ska lägga händerna på de sjuka och de ska bli friska. Om vi har gjort det kan vi inte göra mer. Sjukdom orsakar oerhörda lidanden runtom i vår värld.

Vi vet att Gud finns men vi förstår inte allt som sker. Bön förändrar ändå förhållanden och situationer och bön är ALLTID bra. Om inte annat så förvandlar det oss själva och för oss närmre Gud. Vi gör klokt i att överlämna det vi inte klarar själva till Gud.