Änglar pryder mitt hem

Jag tycker om att ha änglar på olika platser i mitt hem. Denna ängel har jag haft länge och nu hänger den på väggen i trappan ner till bottenvåningen.

Jag googlade på ordet änglar och fick bl.a. upp följande: Skyddsande, Guds budbärare, god människa och helgon. Det låter positivt och bra, tycker jag. Att ha Guds budbärare och skyddsandar på olika platser i hemmet är ljuvligt.