Tron är en styrka

Dagens budskap i min kalender Tankar om Livet lyder som följer:

Tron ger oss mod att möta nuet med tillförsikt och framtiden med förväntan.

Det stämmer verkligen. Tron på Jesus är min styrka i livet. Att få möta varje dag med tillförsikt och veta att Jesus är med är en källa till frid och glädje i mitt liv. När jag vet att Han är med mig i livets alla förhållanden kan jag möta framtiden med förväntan hur livet än ser ut just nu. Det är tryggt att veta.

Tack Jesus!