Förtrösta alltid på Herren

Min ljuvliga kalender av Kerstin Svensson har denna vackra månadsbild i september. Budskapet lyder:

Förtrösta alltid på Herren, ty Herren är en evig klippa. Jesaja 26:4

Att förtrösta på Herren är mitt motto. Mycket kan jag åstadkomma själv men när det gäller vissa saker är jag maktlös. Då kastar jag över det till Herren Jesus Kristus. Jag vet att han har en lösning på problemen och en utväg ur de svårigheter jag möter i livet. Ibland tar det lång tid innan bönesvaret kommer och ibland går det snabbt. Det gäller att förtrösta, då mår man så mycket bättre än vad man skulle ha gjort annars.

Jag minns en kör vi ofta sjöng i min ungdom. Den är bra och lyder så här: Befall din väg åt Herren och förtrösta på Honom. Han skall göra det, Han skall giva dig vad ditt hjärta begär. Detta är hämtat från Psaltaren 37:5. I Folkbibeln står det följande:

Anförtro din väg åt Herren och lita på honom. Han ska göra det.

När vi överlämnar allt till Herren går Han före och bereder vägen för oss. Vem skulle kunna göra det bättre? Detta är så tryggt.