Din styrka är att Du är Du!

Dagens budskap i min kalender Herregud & Co lyder som följer:

Ingen annan är Du! Det är din styrka!

Tänk på det om du någon gång misströstar och inte tycker att du duger. Du duger och Du behövs. Din styrka är att Du är Du. Du är en del i Guds stora pussel och utan dig vore inte pusslet helt.

Fortsätt framåt och var dig själv! Det är du bäst på.