Öppna upp sitt hjärta

Dagens budskap i min kalender Tankar om Livet lyder som följer:

Öppna ditt hjärta för en annan människas problem, och dina egna blir lättare att bära.

När man lyssnar på en annan människa och förstår en del av vad just den människan bär på för inre smärta kan det ofta vara så att ens egna problem minskar betydligt. Det är så lätt att tro att livet är guld och gröna skogar för alla andra men så är det inte. Varje människa har olika saker att brottas med. Hur vi förhåller oss till våra problem är desto viktigare. Jag tror det är det som avgör hur vi vandrar vidare, om vi blir bittra eller förnöjda.

Det är fint att dela livet med varandra och öppna upp och berätta det som både kan tynga och glädja själen. Om vi visste om en människas hemliga sorger skulle vi aldrig missunna någon människa något gott. Vi får helt enkelt dela livet med varandra och öppna upp oss för att kunna hjälpa varandra. Jag tror att vi alla är kanaler från Gud in i varandras liv.