Positiva affirmationer i mammas hem

All makt tillhör min Jesus, min frälsare. Säg det ofta. Detta har mamma skrivit ned. Vilken bra uppmaning! Munnens bekännelse är viktig och betyder mer än vi tror. All makt tillhör min Jesus, min frälsare. Det vill jag säga ofta. Positiva affirmationer är toppen!

Bön är makt, en positiv makt. Jag tror inte att vi riktigt förstår hur stor betydelse bönen har. Bön förvandlar situationer. Bön är makt. Jag vill citera Peter Halldorf: Bönens verkan ligger inte i mängden ord eller formuleringarnas exakthet. Bön är inte magi, det är makt. Den makt som utövas är inte bedjarens utan Guds.

Efter mammas 90-årsfirande blev hon orolig i hjärtat och fick åka till sjukhuset. Hon blev inlagd under fem dygn men är nu åter hemma. Medan jag var kvar i hennes hem några dagar kunde jag inte undgå att se alla lappar hon har liggande på lite olika ställen. Det är små kort, urklipp och saker hon skrivit själv. Jag vill dela med mig av vissa lappar här för de ger mig energi. Läs och ta till dig av budskapet om du vill.