Säkraste vägen till lycka

Detta budskap finns idag, den 12 juli, i kalendern Tankar om Livet.

Att sätta andras behov framför sina egna är den kortaste och säkraste vägen till lycka.

Det ligger mycket i detta. När man visar omsorg om andra och ger av sin tid och kärlek till den som behöver det upplever man oftast meningsfullhet och lycka.

Det kan dock vara svårt om man inte får någon tacksamhet och glädje tillbaka. Får man lite positiv respons tillbaka så mår man bra. Får man inte det kan det ibland vara svårare. Om man ger av sig själv och sin tid men bara får otacksamhet och tjurighet tillbaka kan det nog vara klokt att dra sig lite tillbaka. Då gäller det att prioritera så man inte helt utarmar sig själv. Balans behövs.