Sjung i bedröfvelsens mörker

När jag var på Bokmässan träffade jag representanter från Litteraturbanken. De informerade om att man kan gå in på https://litteraturbanken.se/ och lyssna på dikter och klassiska verk. Litteraturbankens bibliotek med gratis e-böcker är öppet för alla.

Jag fick några pins av dem och vill dela med mig av en här idag. Det är en uppmaning av Erik Johan Stagnelius. Sjung i bedröfvelsens mörker! Detta är även en av de sista stroferna i en av hans dikter.

Vän! I förödelsens stund, när ditt inre av mörker betäckes,
när i ett avgrundsdjup minne och aning förgå,
tanken famlar försagd bland skugggestalter och irrbloss,
hjärtat ej sucka kan, ögat ej gråta förmår;
när från din nattomtöcknade själ eldvingarne falla,
och du till intet, med skräck, känner dig sjunka på nytt,
säg, vem räddar dig då? – Vem är den vänliga ängel,
som åt ditt inre ger ordning och skönhet igen,
bygger på nytt din störtade värld, uppreser det fallna
altaret, tändande där flamman med prästerlig hand? –
Endast det mäktiga väsen, som först ur den eviga natten
kysste serafen till liv, solarna väckte till dans.
Endast det heliga Ord, som ropte åt världarna: ”Bliven!” –
och i vars levande kraft världarne röras ännu.
Därföre gläds, o vän, och sjung i bedrövelsens mörker:
Natten är dagens mor, Kaos är granne med Gud.

Klarar vi av att sjunga i bedrövelsens mörker tror jag vi skingrar en del av mörkret genom vår sång. Vad händer mer i kroppen när vi sjunger? Jo, kroppen syresätts, spänningar släpper, stresshormoner minskar, immunförsvaret stärks, halter av hormonet Oxytocin ökar vilket gör att vi blir mer harmoniska och upplever lugn och ro.