Välsignelser dras till tacksamma hjärtan

Detta budskap finns idag i min kalender Tanker om Livet 2.

Välsignelser dras till tacksamma hjärtan; de skyr de som klagar över att de aldrig får tillräckligt.

Jag tror det stämmer. Förnöjsamhet är en gåva. Att kunna glädjas åt det man har och inte hela tiden sträva efter mer, det är värt mycket. Jag hörde någon som sa att tacksamhet förlöser bönesvar. Det gäller att tacka och se det goda man har fått i livet. Då kanske det kommer oanade välsignelser över oss.