Vishet är att göra allt på bästa sätt

I min kalender Tankar om Livet 2 finns idag följande text:

Kunskap är ihopsamlad fakta. Vishet är att veta hur man använder sig av kunskapen.

Jag tycker att detta stämmer väl överens med bibelversen i Predikaren 10:10.

Om man icke slipar eggen, när ett järn har blivit slött, så måste man anstränga krafterna dess mer; och vishet är att göra allt på bästa sätt.

Ja, så är det. Det gäller att vi är skärpta och använder den kunskap vi förvärvat på bästa sätt. Jag tycker också att själva vandringen genom livet skärper oss och vi blir visare med åren.